Přesné informace v jazyce, kterému rozumíte

Překlady

technické překlady, právní pře- klady, finanční překlady, eko- nomické překlady, překlady smluv, obchodní korespon- dence, překlady PR a marke- tingových textů, překlady se soudním ověřením, stylis- tické a předtiskové korektury. Široká nabídka překládaných jazyků, krátké dodací lhůty

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Tlumočení

konsekutivní tlumočení, simul- tánní tlumočení, tlumočení valných hromad, konferencí, workshopů, obchodních jed- nání, auditů, tlumočení tele- konferencí a videokonferencí, soudní tlumočení, tlumočnická technika. Široká nabídka tlu- močených jazyků

Lokalizace

začlenění produktů (textů) do nového prostředí, se zřetelem k jazykovým, kulturním, právním a dalším zvyklostem cílového regionu. Lokalizace se provádí v zemi, pro kterou je produkt určen. Využití CAT - computer-aided translation - nástrojů

 

Partneři